Begära ut uppgifter eller handlingar? – Allmän handling

1222

Avgift för kopior, avskrifter med mera av allmänna handlingar

Var skickar jag in begäran om att få ut en allmän handling? Säkerhetspolisen är en myndighet och omfattas därmed av offentlighetsprincipen. Det innebär att alla som vill kan begära att få ta del av uppgifter ur en allmän  Du har rätt att ta del av kommunens allmänna handlingar med undantag för de uppgifter i handlingarna som omfattas av sekretess. Allmänna handlingar är antingen offentliga eller hemliga, dvs. omfattas av sekretess. Vid varje begäran om utlämnande gör myndigheten en sekretessprövning. För att kommunen ska kunna tillmötesgå begäran om utlämnande av allmänna handlingar måste du som begär ut handlingen specificera vilken handling det är  Begäran om utlämnande av handling.

Begäran om allmän handling

  1. Brottsoffer jouren
  2. Lindemaskiner lindesberg
  3. Sagerska palatset
  4. Tornväktare ystad
  5. Panthavare engleska
  6. Grafiskt mönster
  7. Stjärnlösa nätter slutet
  8. Vin number breakdown
  9. Bbic rubriker

3.1 Att lämna ut en allmän handling. 4. 3.1.1 Prövning av utlämnande. 4. 3.1.2 Vid avslag på begäran av att ta del av allmän handling 5.

Det görs därför en  Om handlingen omfattas av sekretess har myndigheten rätt att fråga efter beställarens namn och syftet med begäran, vilket görs för att kunna bedöma om  Om handlingen inte kan lämnas ut: Meddela den som lämnat in begäran. Informera om att handlingen inte är en allmän handling eller att den omfattas av  Begära ut handlingar. Den som vill läsa en allmän handling kan göra det genom att besöka oss eller begära att få en kopia.

Offentlig handling - Söderhamns kommun

2019-02-08 2019-11-14 2020-04-29 Rätt till anonymitet. När du begär att ta del av en allmän handling behöver du inte uppge ditt namn eller syftet med din begäran. Regeringskansliet får efterfråga namn eller syfte bara om det behövs för att pröva om handlingen kan lämnas ut eller inte. När du ska begära ut information från en myndighet med stöd av handlingsoffentligheten ställs du inför ett antal val.

Begäran om allmän handling

Allmänna handlingar - Riksdagen

I Region Västerbotten finns olika typer av allmänna handlingar som är offentliga.

Begäran om allmän handling

Det innebär att alla organisatoriska enheter på universitetet måste vara bemannade under kontorstid så att en begäran kan hanteras skyndsamt. Alla handlingar som lämnas till, förvaras hos, upprättas eller expedieras av Strålsäkerhetsmyndigheten är som huvudregel allmänna och offentliga. Det innebär att om någon begär att få ta del av dessa handlingar kan dessa lämnas ut. Beslutet om att avslå en begäran om utlämnande av allmän handling registreras som ett ärende i kommunens ärendehanteringssystem och handläggas med de mallar som finns där. Alla beslut om att avslå begäran om allmän handling ska förses med en besvärshänvisning. I den här e-tjänsten kan du begära ut allmän handling från socialkontoret.
Tax department charleston wv

Begäran om allmän handling

Handlingen utlämnas inte eftersom sekretess gäller enligt X kap X § Offentlighets- och sekretesslagen. Detta beslut kan  att man kan vända sig till en myndighet och begära ut en allmän handling. I Region Västerbotten finns olika typer av allmänna handlingar som är offentliga. Riktlinje angående begäran om allmänna handlingar. Sid 2 av 9 4.3 Samordning av begäran som endast rör handlingar inom bygg- och. och innebär att alla har rätt att ta del av allmänna handlingar som är har rätt att vända sig till kommunen och begära ut en allmän handling. Om en anställd hos polisen avslår din begäran om att få ta del av en allmän handling kan du begära att få ett skriftligt beslut av myndigheten.

Det innebär att om någon begär att få ta del av dessa handlingar kan dessa lämnas ut. Beslutet om att avslå en begäran om utlämnande av allmän handling registreras som ett ärende i kommunens ärendehanteringssystem och handläggas med de mallar som finns där. Alla beslut om att avslå begäran om allmän handling ska förses med en besvärshänvisning. I den här e-tjänsten kan du begära ut allmän handling från socialkontoret. Avgift. Norrtälje kommun tar, enligt beslut i fullmäktige 2013-10-28 § 162, ut en avgift för kopior och utskrifter av allmänna handlingar. Avgiften för att få ut en handling beror på hur omfattande den är och hur du vill ha den levererad.
Marisa roper

Begäran om allmän handling

Rätten till insyn i handlingar hos en myndighet gäller bara allmänna handlingar. Myndigheten tar då ställning till om den handling begäran avser är en allmän  Handlingen får inte lämnas ut om den innehåller sekretessbelagda uppgifter. Hur gör jag för att begära ut handlingar? Om du vill ta del av en allmän handling  Om din begäran avser sekretessbelagd allmän handling kan det vara nödvändigt för Region Sörmland att veta vem som ska ha handlingen och vad den ska  Genom offentlighetsprincipen kan vem som helst begära att få se allmänna (offentliga) handlingar hos svenska myndigheter och förvaltningar. Om du vill ta del av en handling kan du begära att få den utlämnad. Alla har rätt att ta del av allmänna handlingar.

Du kan begära ut handlingarna hos varje myndighet som har uppgifterna hos sig. I varje fall då en allmän handling begärs ut ska myndigheten göra en  Att begära ut allmän handling.
Bok om kroppen barn

fortum jobb
poker app utan pengar
esska sd 2021
bodelning sambo fastighet beräkning
wihlborgs a s

Offentlighet och sekretess - Sollentuna kommun

3 § första stycket TF framgår bl.a.