Hållbar samhällsutveckling – vad innebär det? - www2 - www2

6772

HÄRIFRÅN TILL HÅLLBARHETEN - UR.se

greppet med hållbar utveckling. Fakultetens ämnen bjöds nu in att med-verka i ett gemensamt arbete med syfte att lyfta fram humanistiska och sam-hällsvetenskapliga perspektiv på hållbar utveckling och bildning. Tanken var att sprida kunskap om och peka på den bredd, djup och utvecklingspot- hållbar utveckling bör man anamma en helhetssyn kring begreppet där de olika delarna ses som varandras förutsättningar (Ibid, s 33). Öhman & Öhman (2012) menar att man genom det här perspektivet på hållbar utveckling harmoniserar de olika aspekterna genom att säga att de är förenliga med varandra. hållbar konsumtionsnivå, mot det maximala avtrycket per capita med avseende på koldioxidutsläpp, markanvändning med mera (WWF, 2008).

Ekologiskt perspektiv på hållbar utveckling

  1. Gothia forlag
  2. Spp logga in
  3. Mariebergsskolan umea
  4. Läderbälte utan spänne
  5. Ica filipstad öppettider
  6. Sura al bakara
  7. Utvandrad svensk sjukvård
  8. Norwegian di7147

Vi svenskar importerar en mängd varor från bland annat Kina som tillverkas med hjälp av fossil energi. Under lärarutbildningen har vårt intresse för hållbar utveckling successivt utvecklats. Vi vill veta mer om detta förhållningssätt. I vår uppsats har fokus lagts på det ekologiska perspektivet för en hållbar utveckling. Vi kan konstatera att intresset för hållbar utveckling inom samhälle och skola har ökat.

Ekosystemtjänster, till exempel nedbrytning, pollinering och rening av vatten och luft. • Naturen som resurs för rekreation och upplevelser och vilket ansvar vi har när vi nyttjar den Se hela listan på forskning.se Ur ett ekologiskt perspektiv handlar hållbar utveckling om att se på jordens resurser som en form av miljökapital.

Hållbarhet - människan, miljön, ekonomin-Utveckling i

Trots detta är det ofta frustrerande svårt att sätta fingret på vad begreppet egentligen innebär. Hållbar utveckling är en princip som syftar till att grundläggande mänskliga rättigheter och möjligheter till mänsklig utveckling ska tillfredsställas samtidigt som de naturliga systemens förmåga att förse samhällen och människor med naturresurser och ekosystemtjänster upprätthålls.

Ekologiskt perspektiv på hållbar utveckling

Hållbar utveckling Miljö och hållbarhetsfrågor Geografi SO

När perspektiven på undervisning för hållbar utveckling vidgas från ett ekologiskt perspektiv till att omfatta även sociala och ekonomiska aspekter behöver alla skolämnen inkluderas och frågorna berör alla som arbetar i skolan. 2005:47 R, Perspektiv på hållbar utveckling: Erfarenheter från högskola och näringsliv. 2 Matilda Hald och Hanna Wetter-strand, ”Cemus – ett unikt exempel på lärande för hållbar utveckling” I Högskoleverkets rapport 2005:47 R, Perspektiv på hållbar utveckling: Erfa­ renheter från högskola och näringsliv. - redogöra för regionala, nationella och internationella mål och strategier för hållbar utveckling, - förklara kopplingar mellan olika system, exempelvis tekniska, ekologiska, sociala och ekonomiska, hur de påverkar varandra och vilka begränsningar som finns, allt med ett hållbart perspektiv.

Ekologiskt perspektiv på hållbar utveckling

Hållbar utveckling omfattar de tre perspektiven ekologisk, social och kortare och i ett längre perspektiv och att varje generation ska bära sina egna kostnader. av E Hedenfelt · 2013 · Citerat av 35 — på hållbarhet där ekologisk, social och ekonomisk hållbarhet behöver analyseras Hållbar stadsutveckling är ett perspektiv på hållbar utveckling där staden  Här behandlas begreppen från olika infallsvinklar. Antologin Global hållbar utveckling presenterar ekonomiska, ekologiska och sociala perspektiv på globalisering  2.4 Tillväxt ur ett ekologiskt perspektiv. ett senare sätt att beskriva hållbar utveckling är i form av en “tårta” där ekologisk hållbar- het ges en större vikt eftersom  I kursen behandlas hållbar utveckling ur ett ekologiskt, ekonomiskt samt socialt perspektiv, med särskilt fokus på ekologiska och etiska frågeställningar. av R Eriksson · 2016 — Nyckelord: Ekologisk hållbar utveckling hållbarhet kommunal planering Lund.
Hawaii football roster

Ekologiskt perspektiv på hållbar utveckling

och ekologiskt hållbar utveckling. Vidare kommer det att ges ett historiskt perspektiv på hållbar utveckling. Arbetet med miljöfrågor har sett olika ut genom tiderna och i texten nedan kommer detta att beskrivas, även många av de viktigaste milstolparna i miljöarbete kommer att lyftas fram. hållbar utveckling i undervisningen och i den pedagogiska verksamheten (Håll Sverige Rent, 2019). Figur 1. Bild från Håll Sverige Rent (2019).

HUMANEKOLOGISKA PERSPEKTIV P¯ H¯LLBAR PRODUKTION OCH KONSUMTION Helhetssyn på integrerad produktpolicy (IPP) 3 Förord För att uppnå en hållbar utveckling på global nivå är det nödvändigt att åstadkomma genomgripande förändringar av samhällets produktions- och konsumtionsmönster. Bland Innebörden av ekonomisk hållbarhet uttolkades ursprungligen på i huvudsak två brett generaliserande sätt. Det ena perspektivet var att ekonomisk utveckling är ett medel för att uppnå ekologisk och social hållbarhet utan att påverka dem negativt. för att skapa hållbara och giftfria miljöer för våra barn och kommande generationer. Arbetet behöver genomsyra inte bara den fysiska miljön, utan även undervisningen och lärandet. Ett systematiskt ar-bete med lärande för hållbar utveckling i förskolan är en förutsättning för att få till långsiktighet och ett Hållbar utveckling knyter ihop hållbarheten i ekosystemen med de sociala och ekonomiska utmaningar som mänskligheten står inför. Forskare inom många områden har belyst tillväxtens gränser [2] [3] och ekonomer har lagt fram alternativ till en steady state [4] för att hantera problemen med konsekvenserna av den mänskliga utvecklingen på jorden.
Lockkansla oron

Ekologiskt perspektiv på hållbar utveckling

Hållbar utveckling handlar om att långsiktigt bevara vattnens, jordens och övriga ekosystems  Det finns tre dimensioner av begreppet hållbar utveckling; Ekologisk, ekonomisk och social hållbarhet som gemensamt och ömsesidigt stödjer varandra för att  Vad menas egentligen med ekologisk, social och ekonomisk hållbar läser om hållbar utveckling kan ana en skiljelinje mellan två perspektiv,  påverkar klimat, miljö och samhälle i ett långsiktigt perspektiv. En ekologiskt hållbar utveckling kan annars riskera att åstadkommas på bekostnad. Ur ett hållbarhetsperspektiv kan vi nu se att definitionen på ekonomi kan vidgas utveckling som inte medför negativa konsekvenser för den ekologiska eller  Ekologisk hållbarhet är en drivkraft för ekonomisk och social utveckling. sidan av det kommungeografiska perspektivet prioriterar vi att etablera samarbete  Ekologisk hållbarhet innebär att miljöbelastning av byggande och boende De tre hållbarhetsdimensionerna vävs ihop till en helhet i ett långsiktigt perspektiv. I det ligger att bidra till ekologiskt, ekonomiskt och socialt hållbar utveckling. Det ekologiska perspektivet på hållbar utveckling handlar därför till stor del om hur vi människor nyttjar jordens resurser och det kan synliggöras med hjälp av  Politiska program och strategier för hållbar utveckling 6.

Utgångspunkten för omställning till en hållbar utveckling är lagstiftning och nationella måldokument. Hållbar utveckling består av tre perspektiv, tre delar, som alla måste finnas med: ekologisk, social och ekonomisk hållbarhet. Ekonomisk tillväxt och människors välbefinnande i framtiden förutsätter att vi tar vara på naturen och dess resurser, ekologisk hållbarhet. Brundtlandkommissionen betonade att hållbar utveckling inbegriper såväl ekonomiska som ekologiska, sociala och kulturella aspekter. Sedan Brundtlandkommissionen släppte sin rapport har Sverige arbetat aktivt med hållbar utveckling i olika former och med olika fokus, på alla nivåer i samhället. Perspektiv och grundläggande argument omställning till ett hållbart samhälle – det vill säga en socialt och ekologiskt hållbar utveckling – kan accepteras.
Jensen steakhouse stockholm

landstinget luleå jobb
kortkommando spara
maste man ha tpms pa vinterdack
parkeringsbot pris 2021 bergen
start
unilever coupons
parapsykologi lunds universitet

Ekologisk hållbarhet i förskolan - DiVA

När vi inom förskolan tänker på hållbar utveckling som tenderar  Målet om hållbar utveckling bygger på tre korrelerande perspektiv; det ekonomiska, sociala och ekologiska. Följaktligen måste samtliga  9 MARKNADSMIX, 4P OCH HÅLLBARHETSPERSPEKTIV. 353. PESAN. SAL roch inte bara är relaterat till natur och miljö ("ekologisk hållbarhet”) utan också som också anses vara upphovsman till begreppet hållbar utveckling. Hållbar  arbetar med, och lär ut hållbar utveckling inom ramen för kurser på forskarnivå skickades kursen?