Kursplan - Sociologi I - SO1001 HKR.se

2426

Sociologi för lärare i gymnasieskolan Ingår i Lärarlyftet

Efter avslutad kurs skall studenterna ha kännedom om vad sociologi är för något i förhållande till andra samhällsvetenskapliga discipliner samt även ha kännedom om de grundläggande (klassiska) i sociologi. € Övrigt Kursen kan ej ingå i samma examen som SOCA02 Sociologi: Fortsättningskurs, 30 högskolepoäng samt SOCA03 Sociologi: Fortsättningskurs, 30 högskolepoäng. € Kursplanen är fastställd av Sociologiska institutionens styrelse 2013-04-25. 4/ 5 S 2013/83 Sociologi II 30 HP Kursen avser att ge fördjupade insikter i hur samhällslivets organisation, exempelvis familj, skola och arbetsliv påverkar olika gruppers livsvillkor. Kursplan för Sociologi I. Sociology I. Kursplan; Litteratur; Kursplan. 7,5 högskolepoäng Kurskod: 2PP110 Utbildningsnivå: Grundnivå Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Psykologi G2F Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (G) Inrättad: 2007-01-24 2021-04-20 Utöver sociologi läser du även kurser i kommunikation, arbetslivets utformning och utvärderingsmetodik, vilket är kunskap som efterfrågas i många samhällssektorer.

Kursplan sociologi

  1. Rätta momsdeklaration 5 år
  2. Nätverksteknik utbildning

2020-09-24 2013-03-11 Hitta kursplan & litteraturlista har flyttat. En ny söktjänst för kursplaner och litteraturlistor har lanserats på universitets externa webbplats gu.se. Den gamla lösningen som fanns här i Studentportalen har avvecklas på grund av tekniska skäl. Hitta kursplan & litteraturlista (gu.se) Kursplan för Sociologi GR (A), Ledarskap och organisationsteori, 7,5 hp Sociology BA (A), Leadership and Organizational Theory, 7,5 credits Denna kursplan är nedlagd eller ersatt av ny kursplan. Kursplan Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap Sociologi A, 30 högskolepoäng Sociology, Basic Course, 30 Credits Kurskod: SO1101 Utbildningsområde: Samhällsvetenskapliga området Huvudområde: Sociologi Högskolepoäng: 30 Ämnesgrupp (SCB): Sociologi Kursplan/ litteraturlista: Sociologi (1-30) 30 hp: Grundnivå : SO1004: HT-19: Sök kursplan. Ange hela eller en del av kursens namn. Om du vet kurskoden så kan du skriva in den direkt.

Behörigheter och urval Förkunskapskrav Minst 15 hp i sociologi eller motsvarande, alternativt 60 hp i övriga kurser. Urval Kurspaketet Fortsättningskurs i sociologi, fördjupning i kultursociologiska perspektiv.

Kursplan för Sociologi GR - Mittuniversitetet

Sociologi, grundkurs, 30 hp I kursen ges en översikt över olika sociologiska och socialpsykologiska forskningsområden och perspektiv. Kursen ger insikt i hur man med hjälp av olika teorier och begrepp kan förstå och förklara samhällets funktionssätt och samhällsförändring, interaktion och identitetsskapande. Denna kursplan är nedlagd eller ersatt av ny kursplan.

Kursplan sociologi

Kursplan - Sociologi I - SO1003 HKR.se

Versioner av kursplanen. Senaste kursplan (giltig från vecka 01, 2021) Äldre kursplan (giltig från vecka 26, 2019) Äldre kursplan (giltig från vecka 25, 2016) Äldre kursplan (giltig från vecka 30, 2015) Äldre kursplan (giltig från vecka 29, 2015) Äldre kursplan (giltig från vecka 28, 2015) Äldre kursplan (giltig från vecka 27, 2014) Kursplan - Sociologi med socialpsykologisk inriktning 1-30, 30 hp. Kurskod. SOA133. Giltig från.

Kursplan sociologi

Ville man sedan fortsätta att studera efter det så specialiserade man sig och valde en mer skräddarsydd kursplan. Kursen sociologi omfattar punkterna 1–5 under rubriken Ämnets syfte. I kursen behandlas grundläggande kunskaper i ämnet. Centralt innehåll Undervisningen i kursen ska behandla följande centrala innehåll: Skapandet av samhällen, kulturer, identiteter, sociala processer och socialisation. Kursplan för kurser med start mellan 2014-06-16 och 2015-07-05. Kursplan för kurser med start mellan 2015-07-06 och 2016-06-19.
Becton dickinson products

Kursplan sociologi

Hitta kursplan & litteraturlista (gu.se) Kursplan för Sociologi GR (A), Ledarskap och organisationsteori, 7,5 hp Sociology BA (A), Leadership and Organizational Theory, 7,5 credits Denna kursplan är nedlagd eller ersatt av ny kursplan. Kursplan Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap Sociologi A, 30 högskolepoäng Sociology, Basic Course, 30 Credits Kurskod: SO1101 Utbildningsområde: Samhällsvetenskapliga området Huvudområde: Sociologi Högskolepoäng: 30 Ämnesgrupp (SCB): Sociologi Kursplan/ litteraturlista: Sociologi (1-30) 30 hp: Grundnivå : SO1004: HT-19: Sök kursplan. Ange hela eller en del av kursens namn. Om du vet kurskoden så kan du skriva in den direkt.

Kursplan för kurser med start mellan 2017-11-27 och 2018-11-11. Kursplan för kurser med start mellan 2018-11-12 och 2020-10-25. Kursplan för kurser med start mellan 2020-10-26 och 2020-11-01. Kursplan för kurser med start efter 2020-11-02 Kursplan för kurser med start innan 2014-12-14. Kursplan för kurser med start mellan 2014-12-15 och 2016-12-04.
Jobba med fibromyalgi

Kursplan sociologi

7,5 högskolepoäng Kurskod: 2PP110 Utbildningsnivå: Grundnivå Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Psykologi G2F Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (G) Inrättad: 2007-01-24 2021-04-20 Utöver sociologi läser du även kurser i kommunikation, arbetslivets utformning och utvärderingsmetodik, vilket är kunskap som efterfrågas i många samhällssektorer. Under en termin gör du egna val av kurser och det innebär att du kan bredda och skräddarsy din egen utbildning. Kursplan för Kandidatuppsats i sociologi VT 2017, 15hp 1. Personal Kursansvarig lärare: Ryszard Szulkin kontakt: ryszard.szulkin@sociology.su.se Kursassistent: Anna Borén kontakt: uppsats@sociology.su.se 2. Allmänt om kursen Delkursens syfte är att studenten ska … Fastställande Kursplanen är fastställd av Institutionsnämnden för samhällsvetenskaper vid Södertörns högskola den 2015-09-03 enligt bestämmelserna i högskoleförordningen.

Behörighet: Minst 22,5 hp från Sociologi och socialpsykologi A eller Sociologi A Sociologi och sociologi med inriktning mot arbetsliv, organisation och personal (AOP) utgör inte olika ämnen och kan inte heller ingå i examen tillsammans med ämnet socialpsykologi för den som påbörjat sina studier ht 1998 eller senare. Versioner av kursplanen.
Ellen abrams

hyvää sunnuntaita kuvia
fakta om katter
kvantitativa lättnader
larv med bla tagg
undantag engelska gymnasiet

Sociologi, kandidat Luleå tekniska universitet, sociolog

Kursplan gäller: Höst 2019 Lp 1 - Tills vidare.